Kontaktperson:
Jacob Jensen
Kontorleder, akademiingeniør
Tlf. +45 25 50 55 05
E-mail

Adresse:
Chr. Winthersvej 4
4760 Vordingborg, Danmark
lokalkontor

Fakta:
Etableringsår: 1994
Antal medarbejdere: 160

Serviceniveau:
Engelsktalende: Ja
Tilbyder 24/7/365 service: Ja
Virksomheden er certificeret:
DMR er ISO 9001:2008 certificeret.

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma med mere end 100 ansatte, der leverer rådgivning inden for følgende områder:

  • Jord og grundvandsforurening, håndtering og genanvendelse af opgravet jord i bygge- og anlægsprojekter.
  • Risikovurdering og afværgeforanstaltninger over for forurenet jord og grundvand.
  • Myndighedskontakt, miljøtilsyn under udgravning og anlægsarbejde og afrapportering til myndighederne.
  • Ansøgning om miljøgodkendelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven.
  • Geotekniske undersøgelser.
  • Geoteknisk tilsyn, inspektion og målinger.
  • Geotekniske laboratorietest af jord.
  • Arbejdsmiljø.
  • Environmental Due Diligence (EDD).

Det er et hovedmål for DMR altid at levere solid og professionel rådgivning. Desuden er det en vigtigt for os at overholde aftalte deadlines, da vi ved, at tiden ofte er en kritisk faktor for vores kunder. I DMR er vi opmærksomme på, at kvalitet og pålidelighed er afgørende, og DMR vil i ethvert kundeforhold stræbe efter at levere ydelser og produkter, hvis kvalitet opfylder kundens forventninger og krav.