Ajos

Kontaktperson:
Henrik Clausen
Afdelingschef
Tlf. +45 25 22 53 44
E-mail

Adresse:
Godthåbsvej 4, 7100.

Fakta:
Etableringsår: 2008
Antal medarbejdere: 105

Serviceniveau:
Engelsktalende: Ja
Tilbyder 24/7/365 service: Ja
Certificeret: ISO

Ajos

Ajos har igennem flere år tilpasset produktporteføljen i forhold til at skabe synergi mellem virksomhedens forretningsområder. Derfor matcher Ajos’ palette af produkter inden for materieludlejning også byggepladsentrepriser godt – og Ajos kan, i forbin-delse med de fleste byggepladsentrepriser, udføre en meget stor del af entreprisen i egenproduktion.

Udlejningssortimentet består bl.a. af afspærringsmateriel, kontor- og mandskabsfacili-teter, tårnkraner, semimobilkraner, person- og materialehejs, nødhjælpscontainere samt maskiner og anlæg til brug ved etableringen af midlertidig strøm, belysning, op-varmning og udtørring. Desuden har Ajos eget webbaseret logistiksystem til styring af bookinger og afrapporteringer.

Hos Ajos har de fleste medarbejdere stor erfaring med udlejning, indretning, dimensi-onering og logistik i forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsopgaver og de ser Ajos som en rådgivende og udførende partner for kunden i det fælles projekt at gen-nemføre alle opgaver så effektivt og rentabelt som muligt. Bl.a. derfor forsøger med-arbejderne altid, sammen med kunden, at finde den optimale løsning – både teknisk, økonomisk og i forhold til bæredygtighed.

I Ajos lægger medarbejderne vægt på service og sikkerhed, og alt udlejningsmateriel lever op til nutidens krav om kvalitet, vedligeholdelse og driftssikkerhed. Og skulle maskiner og/eller anlæg kræve reparation, rykker Ajos’ dygtige medarbejdere hurtigt ud overalt i landet.

Ajos er arbejdsmiljøcertificeret i overensstemmelse med kravene i DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1191:2013, og der er i hele virksom-heden stor fokus på arbejdsmiljøet, og der stilles krav til medarbejdere, samarbejds-partnere og leverandører om, at arbejdsmiljøloven overholdes.

Ajos er desuden bygherres/byggeledelsens garant for at medarbejderne i relevante si-tuationer informerer om lovgivningen samt de evt. særlige krav som bygherre stiller – og alle overtrædelser påtales.

Arbejdsmiljø tænkes allerede ind i planlægningsfasen, således at indretningen er hen-sigtsmæssig i forhold til alle personer, der får deres gang på pladsen. Desuden infor-meres Ajos’ ansatte ved ansættelsen og løbende via medarbejderportal, informations-skærme, e-mails, informationsmøder mv. om, at prioritere arbejdsmiljø og sikkerhed højt, således at antallet af ulykker minimeres, såvel som fundamentet for god trivsel på arbejdspladsen sikres.

Det betyder, at medarbejderne i dagligdagen har arbejdsmiljø og sikkerhed helt inde under huden, hvilket bl.a. har været med til at sikre, at Ajos i 2013 og 2014 havde en ulykkesfrekvens på 0.

Ajos er desuden ISO 9001-certificeret i forhold til at montere, servicere og demontere hejs.
For at hæve kvaliteten af det udførte arbejde, og styrke samarbejdet med kunderne, måles kundernes tilfredshed kontinuerligt.
Det er netop kombinationen af mennesker med erfaringer og viden samt mangeårig praktisk erfaring med indretning og drift af byggepladser samt udlejningen af materiel og pavilloner, der gør Ajos til en stærk partner.

© Copyright - Storstrøm Service Group - Webmaster Polite Media