Projekter

Etablering af den nye Storstrømsbro

Etablering af ny Storstrømsbro
Den nye Storstrømsbro vil blive ca. 4 km lang og derved være Danmarks 3. længste bro.
Opførelsen forventes tilendebragt i 2022, hvorefter den gamle Storstrømsbro skal rives ned –  dette projekt forventes at tage yderligere 2-3 år.
Opførelsen af den nye Storstrømsbro samt nedrivning af den gamle vil involvere en række af arbejdsopgaver. Storstrøm Service Group vil arbejde målrettet sammen med det vindende konsortium samt dets underleverandører for at få flest mulige opgaver placeret lokalt.

Etablering af ny Masnedsund Bro

Ny Masnedsund bro
I forbindelse med Ringsted-Femern banen opføres en ny tosporet jernbanebro øst for den eksisterende vej- og jernbanebro over Masnedsund.
Der er tale om et omfattende anlægsarbejde, der nu er afsluttet. Søndag den 29. september 2019 kørte der igen tog helt til Nykøbing F.

Etablering af ny jernbanestrækning fra Ringsted til Rødby

Jernbane fra Ringsted til Rødby
Banedanmark er bygherre på projektet, som leder frem til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.
Projektet består af ombygning af mere end 100 broer samt anlæg af et nyt ekstra spor langs den eksisterende jernbane mellem Vordingborg og ned til Rødby.
Ringsted-Femern banen bliver elektrificeret samt opgraderes til 200 km/t fra de nuværende 120-160 km/t.
Det vil i fremtiden betyde væsentlige tidsbesparelser f.eks. vil rejsetiden fra Nykøbing F til København forkortes fra 1 time og 34 min til 1 time.

Storstrøm Service Group er i kontakt med Banedanmark.